Семинар "Динамични системи и теория на числата", 18.02.2020

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на

 18 февруари 2020 (вторник) от 16:15 часа в зала 210 на ФМИ

 с доклада на Калоян Ангелов:
 "Доказателство на теоремата за Жордановата крива - втора част".

 Ще бъдат обсъдени и следващи доклади.

 Поканват се студентите и преподавателите.