Семинар „Математическо моделиране”, 26.02.2020

На 26.02.2020, сряда, от 17:15 до 19 часа, в зала 501, ФМИ, гл.ас. д-р Тихомир Иванов  от катедра ЧМА ще представи проблема
Задачи за параметрична идентификация

 Резюме. В голяма част от приложните проблеми възниква необхо димостта от определянето на стойностите на участващите параметри. Част от тях могат да бъдат измерени директно, но други не са наблюдаеми и могат да бъдат определени само на базата на ефекта им върху решението. В доклада ще бъдат разгледани следните приложни задачи, на база на които ще бъдат коментирани основни въпроси, свързани с параметричната идентификация:

Калибриране на MEMS акселерометри;
Определяне на повърхностно напрежение от формата на осево-симетрична капка;
Валидиране на математически модели на микробиален растеж на базата на експериментални данни.