Семинар „Математическо моделиране”, 04.03.2020

На 04.03.2020, сряда, от 17:15 до 19 часа, в зала 501, ФМИ,  Васил Пашов, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема, върху който е работил в Седмицата по моделиране на ЕКМИ, 2019 г.:

Моделиране въздействието на земетресения върху сгради

Резюме. Земетресенията са природен феномен, който не може да бъде предотвратен, при това те често възникват внезапно. По тази причина е важно при построяването на сграда да се подберат правили материали и форми за сградата. Ще бъде изведен опростен математически модел на действието на земетресение върху сграда, при който приемаме, че земетресението е точно под сградата и действа само в хоризонтална посока, а сградата апроксимираме като съвкупност от дълги колони, които представляват етажите с маса (за етажа) концентрирана в тавана на всеки етаж. Ще бъде представен числен метод, с който може да се реши задачата