За студентите записали ИД "Логики за пространство и време основани на региони", лет. сем. 2019/2020

Всички студенти бакалаври, които са избрали курса "Логики за пространство и време основани на региони", който се чете от проф. Димитър Вакарелов, да се свържат  с него по електронната му поща (dvak@fmi.uni-sofia.bg), за да могат да получават материали по пропуснатите лекции докато трае карантината.

проф. Д. Вакарелов