Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, COVID-19