Семинар „Математическо моделиране”, 29.04.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

 На 29.04.2020, сряда, от 18:15 до 20 часа, доц. д-р Кирил Алексиев, ИИКТ-БАН, ще представи проблема:
Математически методи за обработка на сензорна информация (II част)

Резюме: Ще бъдат изложени основните математически средства за съвместната обработка на информация, получена от два или повече сензора (в англоезичната литература се използва термина "Multiple Sensor Data Fusion" – MSDF). Ще бъде направено общо изложение на използваните архитектури на сензорни системи (мрежи) и описани общите математически подходи за обработка на получаваната от тях информация. Ще бъдат разгледани основните проблеми, които са решавани при  обработката на такава информация. Ще бъдат приведени примери от използването на различни многосензорни системи като: акустична камера, медицински ултразвукови системи, съвременни активни и пасивни радарни системи, съвременни PNT (positioning, navigation and timing) системи, системи за навигация в закрити помещения.