СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 20.06. – 27.09.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

Форма на обучение: задочна 
Форма на завършване: финален тест и разработка на дипломен проект

Занятия: 160 часа (провеждат се в събота и неделя и през ученическите ваканции)

Период на провеждане: 20 юни – 27 септември 2020 г.

Такса за обучението: 500 лв.

Записване и подаване на документи: 21 май – 15 юни 2020
Необходими документи – заявление за участие, дипломата за висше образование по специалността.

За контакти: Зорница Якова, yakova @ fmi.uni-sofia.bg, ФБ: @sdk.it.fmi

Повече за курса: 
Обучението е съобразено с най-новите тенденции и изисквания към преподаването на информатика и ИТ в съвременното българско училище и осигурява допълнителна професионална квалификация за учители по информатика и ИТ в профилирана подготовка по първите два от четирите задължителни модула, определени от държавния образователен стандарт (приложение № 4 на наредбата за областта „информатика“ - МОДУЛ 1 - Обектно ориентирано проектиране и програмиране и  МОДУЛ 2 - Структури от данни и алгоритми). 
Програмата следва модулите, които ще се провеждат, според публикуваните учебни програми по Информатика - модули 1 и 2, с акцент върху методиката на преподаване за активно учене чрез предизвикателства.
Успешното завършване се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, издадено от ФМИ при СУ.

Още информация ще намерите на страницата на курса.