Организационни срещи във връзка с началото на 2020/21 уч.г. на МП: БМИ, ЕО, ЗИКСМ, ИИ, ИИОЗ, ИС, КГ, ЛА(инф), РСМТ, СТ, ТЗИ, ТПИИТ

Онлайн среща с новоприетите магистри във всички МП, зимен прием 2020/2021, 30.09.2020

 • (БМИ) Магистърската програма "Биомедицинска информатика", 2 октомври, зала 500, ФМИ 
  На  2 октомври (петък) от 17.30 часа  в зала 500 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.
  На срещата ще присъстват преподавателите по курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждането на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, трябва също да присъстват. Силно препоръчително се всички студенти да присъстват!
  Ръководител на магистърската програма:  проф. д-р Евгений Кръстев

 • (ЕО) Магистърска програма "Електронно обучение", 1 октомври (четвъртък), зала 018, ФМИ както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс.
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили.
  Ръководител на магистърската програма: доц. Елиза Стефанова

 • (ЗИКСМ) Магистърска програма "Защита на информацията в компютърните системи и мрежи", 1 октомври (четвъртък), зала 500, ФМИ както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс.
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, преддипломните проекти и дипломните работи.
  Поканени са и колегите, които очакват да бъдат приети на второ класиране, но още не са записани. За тези, които не могат да дойдат присъствено се организира онлайн среща.
  Линк към срещата: https://meet.google.com/mai-pzpx-did
  Ръководител на магистърската програма: доц. Милен Петров

 • (ИИ) Магистърска програма "Изкуствен интелект"1 октомври (четвъртък), зала 325, ФМИ както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс. Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от отделни учебни дисциплини;
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със стажовете, преддипломните проекти и дипломните работи.
  Студентите, които нямат възможност да присъстват в залата, ще могат в посоченото време да се включат във виртуалната среща в Google Meet с връзка за присъединяване
  meet.google.com/jej-yjve-nws .
  Ръководител на магистърската програма: проф. Мария Нишева

 • (ИИОЗ) Магистърска програма "Извличане на информация и откриване на знания", 1 октомври (четвъртък), зала 101, ФМИ както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс.
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, преддипломните проекти и дипломните работи.
  Ръководител на магистърската програма: проф. Иван Койчев

 • (ИС) Магистърска програма "Информационни системи" и курсовете в нея, 2 октомври (петък), 18:00 ч, зала 222, ФМИ.
  Ръководител на магистърската програма: Проф. Вл. Димитров

 • (КГ) Магистърска програма "Компютърна графика", 1 октомври (четвъртък), зала 311, ФМИ както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс.
  Ръководител на магистърската програма: доц. Юлиан Цанков

 • (ЛА(инф)) Магистърска програма "Логика и Алгоритми (специалност информатика)",  1 октомври, 13:15 часа в кабинет 201, ФМИ-срещу Деканата. Тези, които не мога да присъстват по това време, могат  да дойдат на 2.10.2020 г в 18 часа, отново в кабинет 201, ФМИ.
  Ръководител на магистърската програма: проф. Александра Соскова

 • (РСМТ) Магистърска програма РСМТ, 30 септември, зала 325, ФМИ
  Организационната сбирка на всички новоприети студенти в магистърска програма РСМТ (приети в държавна поръчка или кандидатстващи за платено обучение) ще се състои на 30 септември 2020 г. (сряда), от 17:00 до 18:30  в зала 325 на ФМИ.
  За студентите от втори или по-горен курс срещата ще се проведе в същия ден 30 септември 2020 г., но от 18:30 часа в зала 325 на ФМИ.
  Тези, които не могат да присъстват в залата, ще могат да се включат дистанционно - както през browser, така и през приложението Teams на Microsoft, на адрес:
  Join Microsoft Teams Meeting
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d5a27d8d66e4b5c8477842d0...
  Ръководител на магистърската програма: проф. д-р Красен Стефанов

 • (ТЗИ) Магистърска програма "Технологии за знания и иновации", 1 октомври (четвъртък), от 18 часа, зала 308, ФМИ. Линк за онлайн среща: https://meet.google.com/cet-mpmc-tos
  Ръководител на магистърската програма: доц. Елисавета Гурова

 • (СТ) Магистърска програма "Софтуерни технологии", 5 октомври (понеделник), от 17 часа в блок 2 на СУ, зала С. Занятията започват от 6.10 (вторник).
  Ръководител на магистърската програма: проф. Силвия Илиева

 • (ТПИИТ) Магистърска програма "Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии", 1 октомври (четвъртък), зала 02, ФМИ, както следва:
  - от 18:00 ч. - на новоприетите студенти от първи курс. Поканени са също студентите от втори курс и всички интересуващи се от отделни учебни дисциплини;
  - от 19:00 ч. - на студентите от втори курс и семестриално завършили. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани със стажовете, преддипломните проекти и дипломните работи.
  Ръководител на магистърската програма: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова

Моля, следете за добавяне на още МП!