Два кандидатстудентски курса по математика с начло 24 и 25 октомври 2020

От 24 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

От 25 октомври 2020 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 8-22 октомври 2020 г.

Таксата в размер на 500 лв. се заплаща само по банков път. Номерът на сметката и начина за записване може да видите на страницата за кандидатстудентските курсове.