Изготвяне на зимна сесия 2022/2023, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, 3 и 4-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Зимната изпитна сесия е в периода  23.01.2023 - 17.02.2023 г.

  • От 17.11.2022 г. до 9.12.2022 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 201. Попълнените заявки се изпращат на e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

  • От 28.11.2022 г. до 16.12.2022г. преподавателите трябва да направят предложения за дати и зали за изпитите по всички избираеми дисциплини в стая 201 или на  e-mail:ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

При неспазване на сроковете датите за изпити ще бъдат определяни служебно.

Учебен отдел