Отчитане на ИД Стаж по математика и ИД Стаж по информатика, зимен семестър на 2022/2023

 • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2022/2023  учебна година:
  Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 20 януари 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, като след това се качват в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2022/2023.
  Защита на стажа като дата и час ще бъдат определени в зависимост от броя на студентите. Моля, поставете снимки в профилите си в Мудъл.
  Ключ за достъп до курса се изпраща по ел. поща, след поискване от студентите.
  Документите са изтеглят от: https://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16
 • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по математика" за зимен семестър на 2022/2023  учебна година:
  Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по математика" е 20 януари 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg