Публична академична лекция на проф. д-р Милен Петров, 19.01.2023