Курсове в рамките на проект „МОДЕРН-А“

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност.
Предстоящи обучения:

  1. Обучение на тема "Предприемачески умения"
    https://e.modern-a.bg/mod/page/view.php?id=3360
  2. Обучение на тема "Презентационни умения"
    https://e.modern-a.bg/mod/page/view.php?id=3357

Курсовете са с продължителност 40 академични часа и ще се провеждат до м. март 2023 г., в групи от по 10 участници.