Публична академична лекция на доц. д-р Дафина Петкова, 26.01.2023