Възможност за получаване на квалификация „Учител“, информационна среща, 28.02.2023

Каним студентите от бакалавърските програми на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ на информационна среща, свързана с възможността за получаване на допълнителна професионална квалификация „Учител по… “ (математика или информатика и ИТ).
Срещата ще се проведе на 28 февруари 2023 г. от 11:00 часа в зала 514 Целта ѝ е да запознае студентите с възможностите за обучението в факултативните модули за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" и "Учител по информатика и информационни технологии". 
На срещата ще бъдат представени подробности относно учебния план, организирането и провеждането на занятията (аудиторни и практически), провеждането на изпитните сесии и на държавния практически изпит. Студентите ще бъдат запознати с възможностите за професионална реализация и за продължаваща квалификация в магистърска и докторска степени. 
Поканени са всички студенти, които проявяват интерес към тези допълнителни квалификации, където ще могат да зададат и своите конкретни въпроси.

Очакваме ви!