Пролетна научна сесия на ФМИ 2023, провеждане

На 25.03.2023 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент  Охридски“ се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ). Тази година тя беше под надслов "135 години Софийски университет "Св. Климент Охридски". В рамките на 11 паралелни секции своите резултати представиха над 80 учени и докторанти не само от ФМИ, но и от други факултети на Софийски университет, както и от други български и международни висши училища и научни организации.

ПНС_2023

За първи път в Пролетната сесия на ФМИ имаше студентска сесия, на която студенти от различни факултети на Софийски университет представиха нови резултати от своите магистърски тези. Повече информация за събитието можете да намерите на страницата на ПНС 2023