16-th International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related

3-7 юли 2023 г., Боровец, България

Организатори:

  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"
  • Институт по математика и информатика при БАН

Сайт на конференцията