Институт GATE ще обучава първите в България магистри по “Технологии за големи данни“

 

Магистърската програма ще бъде представена в Деня на отворените врати на Факултета по математика и информатика на СУ на 12 юли

Институт  “Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) в партньорство с Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ ще приеме първите студенти, които ще се обучават в най-новата магистърска програма "Технологии за големи данни“. Тя стартира в началото на новата академична година. Насочена е към подготовката на специалисти в областта на големите данни и изкуствения интелект, които могат да се реализират в професии на бъдещето, където технологиите подпомагат създаването на иновативни услуги и продукти в направления като здравеопазване, транспорт, икономика, финанси.

Завършилите магистри ще могат да работят ефективно като аналитици и инженери на данни, експерти по машинно обучение и обработката на естествен език, учени в сферата на данните.

Предвид постоянно разширяващата се палитра на икономически и социални приложения на големите данни, съвсем скоро вече няма да има професия или специалност, която да не се нуждае от подобна експертиза и неслучайно недостигът на специалисти в областта на данните бележи двуцифрен ръст всяка година“, акцентира директорът на институт GATE и ръководител на магистърската програма  “Технологии за големи данни“ проф. Силвия Илиева.

Завършилите магистри ще могат да заемат различни позиции в организации, разработващи проекти, базирани на данни и изкуствен интелект, както и в компании и публичната администрация. Заедно с това те ще бъдат подготвени както за изследователска, така и за преподавателска дейност.  Ще могат успешно да се реализират и като мениджъри по обработка на данни в целия социално-икономически спектър. Необходимостта от такива експерти несъмнено ще расте и то с високи темпове с оглед на тенденциите на дигиталната икономика и трансформацията на пазара на труда.

„Динамичното развитие на технологиите води до необходимост от нов вид специалисти, които да притежават нужната квалификация, умения и опит тук и сега, за да прилагат и управляват развитието на изкуствения интелект в полза на хората в значими за обществото сфери, като здравеопазване, образование, устойчива градска среда, развитието на различни видове индустрии и бизнеси“, добавя още проф. Илиева. 

Ето защо магистърската програма „Технологии за големи данни“ включва освен лекционни курсове на водещи български и международни учени и експерти в сферата на големите данни, и работа по реални практически казуси и проекти в иновативни лаборатории и платформа за големи данни. Така студентите ще имат възможността да усвоят технологии и да създават решения, базирани на тях, а споделеният опит и работа с ментори от водещи компании в тази област ще им позволи да добият необходимата увереност, че са подготвени за реализация на реални сценарии в сферата на данните. 

В рамките на три семестъра бъдещите магистри ще добият професионална компетентност и умения за управление на данни, тяхната обработка и разработване на различни системи, базирани на големи данни и изкуствен интелект.

За институт GATE: 

Институтът “Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към СУ „Св. Климент Охидски“ извършва научни изследвания и създава иновации в четири приложни области – Градове на бъдещето, Цифрово здравеопазване, Умна индустрия и Интелигентно правителство.

Мисията на института в сферата на големите данни и изкуствения интелект е да бъде свързващо звено между научната общност, индустрията и обществото. 

GATE е българският хъб на IDSA (International Data Spaces Association), който насочва и обединява националните усилия в посока използване и споделяне на данни и. Целта на хъба е да бъде движеща сила в ангажирането на бизнеса и публичните и градските администрации, както и инкубатор и акселератор, който да ускори създаването на иновациите, базирани на обмена на данни и тяхното използване на национално и регионално ниво.

От 2022 г. GATE е тестови център в сферата на големите данни и изкуствения интелект. Като част от мрежата на НАТО DIANA (мрежа от административни, тестови и аналитични центрове за подпомагане намирането на решения на критични за трансатлантическата сигурност технологични предизвикателства, като направи сътрудничеството между индустрията, стартъп компаниите и научните среди още по-тясно), той приема иноватори от целия Алианс, които да тестват своите разработки с цел оценка, валидиране и верификация.