International conferences

Международна конференция по математическа логика, 2023

18-21 септември 2023 г., хотел "Средна гора", Стрелча, България

Организатори:

  • Катедра "Математическа логика и приложенията ѝ" при Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Конференцията се посвещава на 85-годишния юбилей на един от доайените на катедрата проф. Димитър Вакарелов

16-th International Workshop on Well-Posedness of Optimization Problems and Related

3-7 юли 2023 г., Боровец, България

Организатори:

  • Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"
  • Институт по математика и информатика при БАН

Сайт на конференцията

Pages

Subscribe to RSS - International conferences