International conferences

44th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics (АМЕЕ’18)”

08 - 13 юни 2018 г., гр. Созопол. България

Оргганизатор: Факултета по приложна математика и информатика на Техническия университет, София
Съорганизатор: Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски“

Pages

Subscribe to RSS - International conferences