training

Семинар „Математическо моделиране”, 24.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

За студентите записали ИД "Философия и логика"

Предлагам на студентите по "Философия и логика" да се свържат с мен на адреса ми vlsot@math.bas.bg, за да решим как ще действаме. Деканът дава възможност за консултации и аз отново ще ви чакам в понеделника, 22 юни 2020, от 16:15 в аудитория 514. Друга възможност са реферати теми след договаряне. Подробности по пощата.

Владимир Сотиров

Семинар „Математическо моделиране”, 17.06.2020, дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на вторника преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка.

Pages

Subscribe to RSS - training