training

Допълнително обучение по Линейна алгебра за специалност ''Приложна математика''

Нa 15 януари 2017 г. (неделя) от 10 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Линейна алгебра за студентите от специалност ''Приложна математика'' 1 курс. Лектор: Емилиян Рогачев.

Анкетите за обратна връзка от студентите вече са налични в системата Moodle

Уважаеми студенти,

Любезно Ви каним да се включите в анкетното проучване на дисциплините, които слушахте през този семестър във ФМИ.

Целта е да получим обратна връзка за мнението Ви за курсовете. 

Анкетите са налични за всички дисциплини в системата Moodle на адрес http://learn.fmi.uni-sofia.bg.

Отчитане на стаж за ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика"

Студентите от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 20 януари 2017 г. вкл. /петък/.

Необходимите документи са: Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора и може да бъдат изтеглени от тук: http://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Pages

Subscribe to RSS - training