training

Анкетите за обратна връзка от студентите вече са налични в системата Moodle

Уважаеми студенти,

Любезно Ви каним да се включите в анкетното проучване на дисциплините, които слушахте през този семестър във ФМИ.

Целта е да получим обратна връзка за мнението Ви за курсовете. 

Анкетите са налични за всички дисциплини в системата Moodle на адрес http://learn.fmi.uni-sofia.bg.

Отчитане на стаж за ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика"

Студентите от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, които успешно са завършили към момента стажа си по математика и по информатика във връзка с ИД "Стаж по математика" и ИД "Стаж по информатика", трябва да представят документите от стажантската си програма в стая 203, Кариерен център до 20 януари 2017 г. вкл. /петък/.

Необходимите документи са: Служебна бележка, Програма на стажа, Оценка на стажа от ментора и може да бъдат изтеглени от тук: http://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Стартира записването за курса по СДК "Учител по информационни технологии 5 – 8 клас"

От 13 септември 2016 г. стартира записването за курса по СДК "Учител по информационни технологии 5 – 8 клас" за 2016/2017 година. Срокът за подаване на документите (заявление за участие и ксерокопие от дипломата за завършено висше образование) е до 30 септември 2016 г. Документите (архивирани в един файл, с име SDK5-8_2016_ime_familiq.zip) изпращайте на посоченото лице за контакт - ас. Зорница Якова (yakova(AT)fmi.uni-sofia.bg).  

Pages

Subscribe to RSS - training