training

Семинар на фирма EXPERIAN за студентите от ФМИ, 15.04. и 22.04.2021

Водещ специалист от фирма EXPERIAN ще представи за студентите от ФМИ семинар на тема "Machine Learning – от алгоритъм до реален бизнес-сценарий". Семинарът ще се проведе онлайн в две части: на 15.04. 2021г. от 18:00 часа и на 22.04.2021г. от 18:00 часа. Понеже двете части на семинара са със свързано съдържание, е препоръчително студентите да участват в двете части с цел да получат максимални знания в областа на Мachine learning.

Семинар „Математическо моделиране”, 06.04.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Семинар „Математическо моделиране”, 30.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Pages

Subscribe to RSS - training