training

За студентите записали ИД "Логики за пространство и време основани на региони", лет. сем. 2019/2020

Всички студенти бакалаври, които са избрали курса "Логики за пространство и време основани на региони", който се чете от проф. Димитър Вакарелов, да се свържат  с него по електронната му поща (dvak@fmi.uni-sofia.bg), за да могат да получават материали по пропуснатите лекции докато трае карантината.

проф. Д. Вакарелов

Семинар „Математическо моделиране”, 04.03.2020

На 04.03.2020, сряда, от 17:15 до 19 часа, в зала 501, ФМИ,  Васил Пашов, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема, върху който е работил в Седмицата по моделиране на ЕКМИ, 2019 г.:

Моделиране въздействието на земетресения върху сгради

Pages

Subscribe to RSS - training