training

Семинар „Математическо моделиране”, 02.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии"

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2020/2021 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ , 2021/2022

Отдел „Международно сътрудничество" , СУ "Св. Кл. Охридски" обяви конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.
Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на СУ.

Pages

Subscribe to RSS - training