training

Организационна среща за магистърска програма БМИ във връзка с летния семестър, 2019/2020

На 17 февруари (понеделник) 2020 г. от 17.00 часа в зала 501 ще се състои откриване на летния семестър от академичната 2019/2020 година за магистърска програма БиоМедицинска информатика (БМИ). На срещата ще се  уточни графикът и мястото за провеждане на часовете, а също ще бъде предоставена актуална информация за провеждане на стажове  и защити на дипломни работи. Присъствието на студентите от първи и втори курс на магистърската програма БМИ  е силно препоръчително.

СДК курс „Профилирана подготовка по Информатика – ООПП и Структури от данни и алгоритми“, 21.03.– 11.07.2020

Факултетът по математика и информатика, 
СУ „Св. Климент Охридски”
организира
4 месечен курс
за придобиване на допълнителна професионална квалификация
„Профилирана подготовка по Информатика – Обектно ориентирано проектиране и програмиране и Структури от данни и алгоритми“

Целева група: учители по информатика и информационни технологии

Организационна среща по учебни въпроси за студентите от 2 курс на спец. "Информационни системи"

На  18.02.2020 (вторник) от 17 до 18 часа в зала 01  на ФМИ ще се проведе организационна среща по учебни въпроси за 2-ри курс,  специалност "Информационни системи". Присъствието на всички студенти е силно препоръчително.

Проф. Калоянова

Pages

Subscribe to RSS - training