Лични средства
Вие сте тук: Начало Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели към ФМИ

Информация от Деканат и Учебен отдел

 Обща информация

 

 1. В срок до 20 септември 2017 г.,  хоноруваните преподаватели, предложени от катедрите, трябва да попълнят договори за зимен семестър на 2017/2018 учебна година. Бланка за договор може да се вземе от стая 204 или от сайта на ФМИ. Договорите ще се приемат в стая 204 при г-жа Любка Георгиева.
 2. В договора се попълват данните от  личната карта, номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание ( в случай, че има такива).
 3. Всеки хоноруван преподавател, трябва ежеседмично да попълва взетите от него часове в тетрадка за съответната катедра, която се намира във ФМИ, стая 204. Преподавателите, които водят часове в блок 2 на СУ трябва да попълват часовете си в бл.2, стая 308.
 4. При промени (временни или постоянни) в мястото, деня или часа на провеждане на занятията ви, трябва да се обадите в стая 209, ФМИ.

     Учебен отдел

     Действия към документ
     Новини
     Sep 20, 2017 СДК "Учител по математика", "Учител по математика и информатика", "Учител по информатика и информационни технологии" и "Учител в профилирана подготовка по информатика и информационни технологии"
     Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
     Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
     Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
     Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
     Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
     Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
     Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
     Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
     Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
     Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
     Още новини...