Последни новини

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“, зимен прием 2018/2019

Онлайн системата за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ ще бъде отворена до 28.09.2018 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Прием за ОКС "Магистър", записване на новоприетите студенти във ФМИ, учебна 2018/2019 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора на СУ "Св. Кл. Охридски" заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност .

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена до 25.09.2018 г. на сайта на ФМИ.

Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. КН, 17.09.2018

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" - специалност "Компютърни науки" ще се състои в понеделник, 17.09.2018 г. от 13:30 часа в зала 325, ФМИ.  

Учебен отдел

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. И, ИС и СИ

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" ще се състои на 14.09.2018 г. както следва:

  • за спец. Информатика - от 14.30 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Информационни системи - от 14.00 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Софтуерно инженерство - от 15.00 часа в зала 01, ФМИ.

Учебен отдел

Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. М, ПМ и Стат

Оценките от Държавен изпит, проведен на 10 и 11 септеври 2018 г. на студентите от ОКС "бакалавър", направление "Математика" - спец. Математика, Приложна математика и Статистика ще се нанасят на 12.09.2018 от 14 ч. в каб. 218, ФМИ.

Учебен отдел

Еразъм+ КД 107, преподавателска мобилност с партньорски страни, 2018/2020

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+ КД107, Партньорски страни (страни извън ЕС), 2018/2020.  

Документите за кандидатстване - Заявление и Mотивационно писмо се подават:

В срок: 10.10.2018
Къде: каб. 203, ФМИ

За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Еразъм +, преподавателска мобилност, 2018/2019 уч. г.

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2018/2019 уч.г.  За ФМИ се одобрени три броя места  за преподавателска мобилност с цел преподаване и преподавателска мобилност с цел обучение.

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаванемобилност с цел обучение.

Страници