Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи, 18 октомври 2017 г. за МП: РСМТ, ЕО и БМИ
Действия към документ

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи, 18 октомври 2017 г. за МП: РСМТ, ЕО и БМИ

Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 18 октомври 2017 г. (сряда) за дипломанти в магистърски програми РСМТ, ЕО и Био и медицинска информатика.

Дипломантите трябва да заявят участието си в защитата до 5 октомври 2017 на e-mail: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg. Писмото тябва да съдържа следните данни:
- име и фамилия на дипломанта,
- специалност,
- факултетен номер,
- елефон за връзка,
- тема на дпломната работа,
- име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 9 октомври 2017 г.  заявилите участие в защитата трябва да подготвят и предадат следните документи:

- Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
- Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на катедрата;
- Молба за допускане до защита - заверена от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
- Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
- Подвързано печатно копие на дипломна работа - 1 екземпляр;
- Анотация на дипломната работа на български и английски език - по 1 екземпляр;
- Диск с текста на дипломната работа, приложенията към нея и анотациите - 1 брой.

Документите се предават на Т. Зафирова-Малчева в стая 301 на ФМИ.