Лични средства
Вие сте тук: Начало Новини Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Действия към документ

Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017

Във връзка със запитвания от страна на учители относно квалификация за преподаване по новите учебни програми по информатика и информационни технологии за задължителна подготовка в 8. клас, Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ организира


КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ

 по информатика и ИТ

 

           

Информатика, ЗП, 8. клас

                                 

ИТ, ЗП, 8. клас

                


Присъствена фаза:

  Начало: 26.08.2017 г., 9:00 часа
  Край: 27.08.2017 г., 17:30 часа

Дистанционна фаза:
  28.08.2017 г. – 28.09.2017 г.

Квалификационни кредити: 2

Такса: 80 лв.

Място на провеждане: Зала 107, ФМИ

 

Присъствена фаза:
  Начало: 9.09.2017 г., 9:00 часа
  Край: 10.09.2017 г., 17:30 часа

Дистанционна фаза:
11.09.2017 г. – 11.10.2017 г.

Квалификационни кредити: 2

Такса: 80 лв.

Място на провеждане: Зала 120, ФМИ

Какво ще получите?

  • Увереност при преподаване на новото учебно съдържание;
  • Увереност при прилагане на иновативни методи за обучение;
  • Методически насоки за оценяване на постиженията на учениците;
  • Богат набор от примерни задания;
  • Готови за употреба учебни ресурси;
  • Готови за употреба инструменти за оценяване.

Как да се включите?

  • Като изпратите имейл на Елиза Стефанова (eliza@fmi.uni-sofia.bg) с копие до Светлана Горанова (stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg), съдържащ:

- В кой/кои от двата курса искате да се включите;
- Трите имена;
- Пълно наименование на институцията, в която работите.

  • По време на първото занятие трябва да представите:

- Kопие от дипломата за висше образование, в което са ясно видими следните данни:
              - 
дата и място на раждане;
              - наименование на ВУ;
              - образователно-квалификационна степен;
              - специалност;
              - серия
, номер, регистрационен номер и дата на издаване на дипломата.

- Kопие от документ за платена такса

Таксата може да се заплати по банков път или на касата на ФМИ. При плащане по банков път може да прикачите електронно копие на документа към писмото. 

Банкова сметка: IBAN  BG36 BNBG 9661 3100 1742 01, BIC BNBGBGSD, БНБ ЦУ, 
Адрес : София, пл. "Батенберг" № 1
Основание за плащане: СДК за 8. клас по ……………….