Лични средства
Вие сте тук: Начало Конкурси за академични длъжности

Конкурси за заемане на академични длъжности във ФМИ

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

 

За нуждите на Факултета по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски" обявява  конкурси:

 

За  главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Комплексен анализ/ - един, за нуждите на катедра „Комплексен анализ и топология“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

За  асистенти по:

  • 4.5. Математика /Изследване на операциите/ - един, за нуждите на катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един, за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.5. Математика /Числени методи/ - един, за нуждите на катедра  „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки /Компютърни мрежи и операционни системи/ - един, за нуждите на катедра катедра „Изчислителни системи“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.

  

Повече информация (конкурси за академични длъжности обявени от СУ "Св. Кл. Охридски").

Действия към документ
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...