Лични средства
Вие сте тук: Начало Конкурси за академични длъжности

Конкурси за заемане на академични длъжности във ФМИ

Правилник
за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на  академични длъжности във Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приет на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г.

Указания
за изготвянето на рецензии и становища от членовете на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от кандидатите по процедури за академични длъжности и научни степени на Факултет по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски", приети на ФС на ФМИ от 28.11.2011 г. и допълнени от ФС на ФМИ на 28.05.2012 г.

 

За нуждите на Факултета по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски" обявява  конкурси:

 


За  главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 61/28.07.2017 г.

За доцент попрофесионално направление:

  • 4.5. Математика /Математическа логика/ - един, за нуждите на катедра "Математическа логика и приложенията й", със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 61/28.07.2017 г.

За  главен асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика /Комплексен анализ/ - един, за нуждите на катедра „Комплексен анализ и топология“, със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

За  асистенти по:

  • 4.5. Математика /Изследване на операциите/ - един, за нуждите на катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.5. Математика /Приложна механика и роботика/ - един, за нуждите на катедра „Мехатроника, роботика и механика“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.5. Математика /Числени методи/ - един, за нуждите на катедра  „Числени методи и алгоритми“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.;
  • 4.6. Информатика и компютърни науки /Компютърни мрежи и операционни системи/ - един, за нуждите на катедра катедра „Изчислителни системи“, със срок 2 месеца от публикуване на обявата във в-к Сега, бр. 147/28.06.2017 г.

  

Повече информация (конкурси за академични длъжности обявени от СУ "Св. Кл. Охридски").

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...