Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.
От 15 октомври 2016 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Записването е в периода 28.09.2016 – 13.10.2016 г.

Откриване на академична 2016/2017 учебна година:

  • 3-ти октомври, 10:00 ч. в Аулата на Ректората
  • 3-ти октомври, 14:00 ч. в двора на ФМИ, пред сградата на факултета, бул. "Джеймс Баучър" 5

На 3 октомври между 14.00  и 16.00 часа  няма да се провеждат учебни занятия във ФМИ.

Важна информация за студентите от ОКС "бакалавър", 1 курс.

 

Прием за ОКС "магистър", 2016/2017 уч. г.

  • Втори етап на класиране - обучение по държавна субсидия и обучение срещу заплащане
    Обявеното класиране е предварително - то става факт с издаването на Заповед на Ректора на СУ, която се очаква до 07.10.2016 г.
    Записването на новоприетите студенти ще се извърши в петдневен срок от датата на издаване на заповедта.

За въпроси - секретар на магистърските програми Ани Василева


Актуално

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков

Обява за конкурса
Регламент
Краен срок: 30 октомври 2016

 

Публична Лекция на гл. ас. д-р Симеон Цветанов, 5 октомври 2016

Публична лекция на гл. ас. д-р  Симеон ЦветановТема: Компютърните архитектури и необходимостта от изчисления

Кога5 октомври 2016 г., 18:00 часа

Къде: Зала 325 на ФМИ

 

 

 

Действия към документ
Новини
Oct 01, 2016 Организационна сбирка на магистърска програма „ИТ услуги и проекти“, 3 октомври 2016
Sep 30, 2016 Стартира новият проект "Студентски практики" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
Sep 30, 2016 Организационни срещи на студентите от магистърска програма "Извличане на информация и откриване на знания", 3 октомври 2016
Sep 30, 2016 ОКС "Магистър" разписание на учебните занятия, зимен семестър 2016/2017 г.
Sep 30, 2016 ОКС "магистър", Втори етап на класиране - обучение по държавна субсидия и обучение срещу заплащане, 2016/2017
Sep 30, 2016 Тържественo откриване на академична 2016/2017 година във ФМИ, 3 октомври, 14 ч.
Sep 30, 2016 Организационна сбирка на магистърска програма „Електронен бизнес и електронно управление", 3 октомври 2016
Sep 30, 2016 ОКС "Бакалавър", разписание на учебните занятия, зимен семестър 2016/17
Sep 29, 2016 Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за български студенти, докторанти и млади учени
Sep 29, 2016 Организационна сбирка на магистърска програма "Защита на информацията в компютърните системи и мрежи" (ЗИКСМ), 3 октомври 2016
Sep 29, 2016 Организационна сбирка на магистърска програма "Софтуерни технологии", 3 октомври 2016
Още новини...