Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст


news_block_play_icon.jpg

Юбилейна научна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

 

Прием за ОКС "магистър", учебна 2014/2015 г.

Записване на новоприетите студенти, 2014/2015 уч. г.

От 9.00ч. до 12.00ч.   и  от  13.00 до 16.30ч. в отдел ”Студенти”на ФМИ  (стая 221).

Полезна информация

 

Document Actions