Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

От 17 октомври 2015 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 01.10.2015 – 14.10.2015 г.


Актуално

  • Втори етап на класиране обучение по държавна субсидия и обучение срещу заплащане в магистърските програми на ФМИ.
    Обявеното класиране е предварително - то става факт с издаването на Заповед на Ректора на СУ, която се очаква до 06.10.2015 г. Записването на новоприетите студенти ще се извърши в петдневен срок от датата на издаване на заповедта.

 

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, 2015/16 уч. г., зимен семестър

1-и етап: 11 септември, 17:00 ч. - 12 октомври 2015 г.
2-и етап:
13 октомври - 16 октомври 2015 г. (включително)

Информация за кампанията

Конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков на изявен студент или докторант от ФМИ, учебна 2014/2015 г.

Обява за конкурса 2014/15 учебна година

Регламент на конкурса

 Срок за изпращане на материалите за участие в конкурса: 15 октомври 2015 г.


Преподавателска мобилност по програма Еразъм +, 2015/2016 уч.г.

ФМИ разполага с 2 броя преподавателски мобилности по програма Еразъм + с цел преподаване. Кандидатства се с молба (краен срок: 10.11.2015 г.), която се представя в стая 203. Критериите за селекция и допустимост  на кандидатите, можете да видите в писмо от МО. При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Университети, с които ФМИ има сключени споразумения по програма Еразъм
Молба
Писмо от МО
Грантове

 

Действия към документ
Новини
Oct 02, 2015 Входящ тест за ИД „Компютърна Графика с WebGL”, 5-7 октомври
Oct 01, 2015 Корекции в разписанието на учебните занятия, ОКС "бакалавър", зимен 2015/16
Oct 01, 2015 Организационна сбирка на магистърска програма Извличане на информация и откриване на знания (ИИОЗ), 5 октомври
Oct 01, 2015 Входящ тест за курс JavaScript за напреднали
Oct 01, 2015 Катедра Информационни технологии организира защита на дипломни работи на 28 октомври 2015 г.
Oct 01, 2015 Разписание на учебните занятия, ОКС "магистър", зимен семестър 2015/16 уч.г.
Oct 01, 2015 Корекции в разписанието на учебните занятия, ОКС "бакалавър", зимен 2015/16
Sep 30, 2015 Кандидатстудентски курс по математика от 17 октомври
Sep 30, 2015 Организационна сбирка на магистърска програма "Електронен бизнес и електронно управление", 5 октомври
Sep 30, 2015 Тържествено откриване на академична 2015-2016 година във ФМИ, 1 октомври, 14 часа
Sep 30, 2015 Организационна сбирка на магистърска програма "Софтуерни технологии", 3 октомври
Още новини...