Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Кандидатстудентскa кампания'2015

ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.

От 10.01. 2015 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс.
Група 1,     Група 2

  • Приемът на заявления за явяване на изпити (онлайн или на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната) за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 23 февруари 2015 г. Крайният срок е 13 март 2015 г. за първата кандидатстудентска сесия и 22 май 2015 г. – за втората кандидатстудентска сесия.
    Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Прием във ФМИ

Кандидатстудентска кампания'2015 в СУ "Св. Кл. Охридски"

 

ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", записване за летен семестър, 2014/2015 уч.г.

Записването на студентите от ФМИ за летен семестър на учебната 2014/2015 г. ще става в отдел "Студенти" по следния график:

  • ОКС "бакалавър" (редовно и задочно обучение) - от 16.02.2015 г. до 06.03.2015 г. в кабинет 221
  • ОКС "магистър"  - от 16.02.2015 г. до 06.03.2015 г. в кабинет 220

 

Document Actions
Новини
Jan 28, 2015 За СДК курса "Учител по информационни технологии 5 – 8 клас" , моля да потвърдите участие в курса
Jan 28, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1, специалност "Приложна математика", 10 февруари
Jan 28, 2015 Допълнително обучение по Логическо програмиране за Компютърни науки и Информатика, 12 и 13 февруари
Jan 27, 2015 ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", записване за летен семестър, 2014/2015 уч.г.
Jan 27, 2015 Възможност за учителска правоспособност по математика и по информатика
Jan 21, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по Алгебра І (подготовка за писмения изпит), І-ви курс, І-ви поток, Компютърни науки, 3 февруари
Jan 21, 2015 Допълнително теоритично обучение по Дискретни Структури за КН 1-ви курс 2-ри поток, 4 февруари
Jan 21, 2015 ОКС "бакалавър", ИД летен семестър 2014/2015 уч. г.
Jan 20, 2015 Електронни анкети за оценка на дисциплина, краен срок 26 януари
Jan 19, 2015 Академия за ИТ лидери, лекция 42, 22 януари
Jan 19, 2015 Тържествено връчване на дипломите на випуск 2014, 28 януари
Още новини