Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Юбилейна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

Кандидатстудентски курсове по математика

ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.

Нов курс от 15 ноември.

Публично представяне на резултатите от изпълнението на проектите за подпомагане на обучението във ФМИ, Програма ЕОС 2013/2014, 1 ноември

Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и докторанти)   за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и/или научни постижения в областта на математиката.

Наградата е една и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Периодът за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2014г. е 1.10.2014 г.31.10.2014 г.

Обява за конкурса


ФМИ обявява конкурс за награда за отлични успехи и постижения в областта на информатиката и компютърните науки

Факултетът по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за награда за отлични успехи и постижения в областта на информатиката и компютърните науки. Информация за регламента на конкурса и условията за участие можете да откриете в следния документ.

Период за подаване на документи за наградата за 2014 г.: 22 октомври - 14 ноември.

 

ОКС "Магистър" - записване за ИД, 23.10.-12.11.2014 г.

Document Actions
Новини
Oct 31, 2014 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 4 ноември
Oct 29, 2014 Допълнителни обучения по Дискретни структури, 31 октомври и по ДИС 1, 1 ноември
Oct 28, 2014 Задочно обучение, зимна изпитна сесия, 2014/15 уч.г.
Oct 28, 2014 Кандидатстудентски курс по математика от 15.11.2014 г.
Oct 28, 2014 За студентите с фак. н. .......
Oct 25, 2014 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 28 октомври
Oct 23, 2014 Семинар по Оптимизация, 27 октомври
Oct 23, 2014 ОКС "Магистър" - стартира кампания за избираеми дисциплини, 2014/15 уч. г., зимен семестър
Oct 23, 2014 Публично представяне на резултатите от изпълнението на проектите за подпомагане на обучението във ФМИ, ЕОС 2013/2014, 1 ноември
Oct 22, 2014 ФМИ обявява конкурс за награда за отлични успехи и постижения в областта на информатиката и компютърните науки
Oct 21, 2014 Публична лекция на гл. ас. д-р Радослава Христова, 30 октомври
Още новини