Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.
От 15 октомври 2016 г. започна кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Разпределение по групи.


Публична лекция на доц. д-р Румен Улучев, 27 октомври 2016

Лекция на доц. д-р Румен Улучев, плакатТема: Някои задачи за приближаване в единичния кръг с полиноми на две променливи

Кога: 27 октомври 2016 г., 18:00 часа

Къде: Зала 325 на ФМИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков

Обява за конкурса
Регламент
Краен срок: 30 октомври 2016

 

Действия към документ