Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст


news_block_play_icon.jpg

Юбилейна научна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

 

Прием за ОКС "магистър", учебна 2014/2015 г.

Обявеното класиране за местата, субсидирани от държавата, е предварително - то става факт с издаването на Заповед на Ректора на СУ, която се очаква до 22.09.2014 г.
Записването на приетите студенти ще се извърши на 23 и 24.09.2014 г. Незаписалите се в определения срок губят правата си.

Магистърски програми предлагани от ФМИ за учебната 2014/2015 година.

Правилник за прием на магистри за уч. 2014/2015 г.

План за прием държавна поръчка за учебната 2014/2015 г.

План за прием на студенти-българи по 103 и 228 ПМС за учебната 2014/2015 г.


Конференция по Математическа логика в памет на проф. Иван Сосков

В навечерието на 60-тата годишнина на проф. Иван Сосков катедрата по Математическа логика и приложенията й  организира конференция по Математическа логика в негова памет. Конференцията ще се проведе от 19 до 22 септември 2014 г. в почивната база на СУ в Гьолечица. Сред гостите са проф. Янис Московакис от Калифорнийския университет, Лос Анжелис и проф. Бари Купър от университета на Лийдс. И давмата са Доктор хонорис кауза на СУ.

Катедра "Математическа логика и приложенията й"

 

Записване за уч. 2014/2015 г.

Записването е в отдел "Студенти" на ФМИ  по следния график:

ОКС "бакалавър", студенти завършили 1, 2 и 3 курс

  • Задочно обучение - 09,10,11 септември 2014г.
  • Редовно обучение:
    Специалност Компютърни науки, Статистика - на дати 12,15,16 септември 2014 г.
    Специалност Информатика, Приложна математика,Математика,Математика и информатика - на дати 17,18,19 септември 2014 г.
    Специалност Информационни системи, Софтуерно инженерство - на дати 25,26,29 септември 2014 г.

ОКС "магистър", студенти завършили 1 курс
Всички специалности
- на дати 25,26,29 септември 2014 г.

ОКС "магистър", новоприети студенти
Всички специалности -
на дати  23 и 24 септември 2014 г.

 

ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, 2014/15 уч. г., зимен семестър

Записването става в системата СУСИ-4. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

ВНИМАНИЕ! От този семестър ТЕХНОЛОГИЯТА за записване на ИД е СЪЩЕСТВЕНО ПРОМЕНЕНА

Преди да започнете да записвате дисциплини в СУСИ-4, задължително ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО информацията за
Записване на избираеми дисциплини
.
Добре е успоредно да гледате в профила си в системата елемента Записване за избираеми дисциплини.

Обща информация за дисциплините

При проблем с входа в системата

Към таблицата с ИД

Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Едногодишно обучение'2014/15 за придобиване на учителска правоспособност, 1 септември

От 1 септември започва записването за Eдногодишни курсове'2014/2015, за допълнителна следдипломна професионална квалифкаця, за придобиване на учителска правоспособност по някой от следните предмети: математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии.

 

 

Допълнителен прием на студенти за спец. Статистика (държавна поръчка) и Информатика (платено обучение), 2014/15 уч.г.

Повече информация

Срок за регистрация: 11 - 17 септември 2014 г.


Document Actions
Новини
Sep 15, 2014 Резултати от изпита за прием в МП от специалност информатика и първо класиране, 2014/2015
Sep 14, 2014 Конференция по Математическа логика в памет на проф. Иван Сосков
Sep 13, 2014 Резултати от Държавен изпит 09.2014 г. за Инф, ИС, КН, СИ
Sep 12, 2014 Разпределение за теста за прием в магистърски програми от специалност "Информатика"
Sep 10, 2014 Разпределение на студентите по зали за провеждане на ДИ
Sep 10, 2014 Важно! За студентите, които ще се явяват на ДИ на 11 и 12 септември и са имали неположени изпити
Sep 09, 2014 Провеждане на ДИ, 11 и 12 септември
Sep 09, 2014 Допълнително краткосрочно обучение по УП и СДП, спец. М, ПМ и С, 13, 14 и 15 септември
Sep 08, 2014 Информация за държавния изпит
Sep 08, 2014 Допълнително обучение по C++ и Функционално програмиране за ДИ,спец. И, КН, 9 септември
Sep 08, 2014 Молби за записване в по-горен курс с неположени изпити, молби за прекъсване
Още новини