Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Актуално

  • Лятна изпитна сесия, 15.06. - 10.07.2015 г.
  • Поправителна сесия, 24.08. - 11.09.2015 г.
  • Държавен изпит за завършване на ОКС "бакалавър", 14 и 15 юли 2015 г.; 10 и 11 септември
    Срокът за подаване на молби за държавния изпит (юлска сесия) е 07.07.2015 г. Студентите, които са подали молби за държавен изпит, но имат невзети изпити, трябва задължително след успешното им вземане да донесат студентската си книжка в отдел Студенти, най-късно до 10.07.2015 г. (петък).
  • Продължение на летния семестър
  • Допълнително обучение във връзка с провеждането на Държавен изпит
 
 
 
 

 

  •  Допълнителни обучения по програма ЕОС

Допълнително краткосрочно обучение по МА ІІ, спец. "Математика" ІІ курс, 5 юли

 

 

Кандидатстудентскa кампания'2015

Прием във ФМИ

Кандидатстудентска кампания'2015 в СУ "Св. Кл. Охридски"

Телефони за кандидатстудентска информация: 9308 400; 9308 380; 9308 522; 9308 544

 

Действия към документ
Новини
Jul 05, 2015 Разпис на учебните занятия, зимен семестър, 2015/2016 уч.г., задочно обучение
Jul 04, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по МА ІІ, спец. "Математика" ІІ курс, 5 юли
Jul 03, 2015 Допълнително обучение по УП/ООП/СДП/ФП подготовка за ДИ, спец. КН, 8 юли
Jul 03, 2015 Допълнително обучение по Аналитична геометрия подготовка за ДИ, спец. КН и Информатика, 6 юли
Jul 02, 2015 Допълнително обучение по ДИС подготовка за ДИ, спец. КН и Информатика, 4 и 5 юли
Jul 02, 2015 Допълнително обучение по Изкуствен интелект подготовка за ДИ, спец. КН, 3 юли.
Jul 01, 2015 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 15 юли 2015
Jun 30, 2015 Допълнително обучение по СЕМ, спец. ИС, 2 курс , 1 юли
Jun 30, 2015 Подаване на молба за явяване на държавния изпит през м. юли 2015, срок 7 юли
Jun 30, 2015 Консултация по Диференциална геометрия за подготовка за Държавен изпит, спец. Математика и Приложна математика, 2 юли
Jun 30, 2015 Допълнително обучение по ВА за спец. Информатика 1 курс, 4 юли
Още новини...