Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст


news_block_play_icon.jpg

Юбилейна научна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

 

Организационни сбирки на магистърските програми

Информация за организационните сбирки на магистърските програми на ФМИ във връзка с началото на 2014/2015 учебна година ще намерите тук.

 

Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и докторанти)   за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и/или научни постижения в областта на математиката.

Наградата е една и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Периодът за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2014г. е 1.10.2014 г.31.10.2014 г.

Обява за конкурса


ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, 2014/15 уч. г., зимен семестър

1-и етап: 08.09. - 08.10. 2014 г.
2-и етап: 09.10. - 20.10. 2014 г. (включително)

Записването става в системата СУСИ-4. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.

ВНИМАНИЕ! От този семестър ТЕХНОЛОГИЯТА за записване на ИД е СЪЩЕСТВЕНО ПРОМЕНЕНА

Преди да започнете да записвате дисциплини в СУСИ-4, задължително ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО информацията за
Записване на избираеми дисциплини
.
Добре е успоредно да гледате в профила си в системата елемента Записване за избираеми дисциплини.

Обща информация за дисциплините

При проблем с входа в системата

Към таблицата с ИД

Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Прием за ОКС "магистър", учебна 2014/2015 г.

 Организационни сбирки на магистърските програми


Магистърски програми предлагани от ФМИ за учебната 2014/2015 година.

Правилник за прием на магистри за уч. 2014/2015 г.

План за прием държавна поръчка за учебната 2014/2015 г.

План за прием на студенти-българи по 103 и 228 ПМС за учебната 2014/2015 г.


Document Actions
Новини
Oct 01, 2014 Ден на отворените врати, Институт по механика -БАН, 9 октомври
Oct 01, 2014 Упражнения по "Компютърни мрежи и комуникации", И, започват по-късно
Oct 01, 2014 За дисциплините "Ориентирана към услуги архитектура", "Текстови бази от данни" и "VRML (X3D)"
Oct 01, 2014 ОКС "магистър", учебно разписание, зимен, 2014
Oct 01, 2014 Становища на комисията по разглеждане на молбите за записване в по-горен курс с невзети изпити
Oct 01, 2014 След конференцията по Математическа логика в памет на проф. дмн Иван Сосков
Sep 30, 2014 Публична лекция на носителя на наградата "Джон Атанасов", 3 октомври
Sep 30, 2014 Планирано обновление на система Moodle, 1 октомври
Sep 30, 2014 За студентите от сп. Информатика, 4 курс, 1 и 2 група
Sep 29, 2014 ОКС "магистър", Втори етап на класиране - обучение по държавна субсидия и обучение срещу заплащане
Sep 29, 2014 Организационна сбирка на ИД "Линейни модели с R", 9 октомври
Още новини