Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Записване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "бакалавър", 2016/17 уч.г.

Записването ще става: за трето класиране от 27.07. до 29.07. 2016 вкл. от 8.30 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 ч. в:

  • стая 220, ФМИ за  специалности - Софтуерно инженерство, Информатика, Математика, Математика и информатика-редовно и Математика и информатика-задочно
  • стая 221, ФМИ за специалности - Компютърни науки, Информационни системи, Приложна математика и Статистика.

Студентите трябва да носят поне 4 снимки паспортен формат и задължително копие и оригинал на дипломата за средно образование.

ЗА ПО-МАЛКО ЧАКАНЕ ПО ОПАШКИ

Уважаеми първокурсници, за да се избегне натрупването на дълги опашки и да Ви се спести значително време за чакане, Ви съветваме предварително да платите семестриалната си такса чрез банков превод до:

ФМИ на СУ Св. Кл. Охридски
IBAN  BG36BNBG96613100174201
BIC BNBGBGSD
БНБ ЦУ

Отдел Студенти


Прием за ОКС "магистър", 2016/2017 уч. г.

Актуално

 

Действия към документ
Новини
Jul 22, 2016 Поправителна сесия, учебна 2015/2016 г., спец. Математика и информатика, задочно обучение
Jul 14, 2016 Нанасяне на оценките от държавния изпит, спец. И, ИС, КН, СИ, 15 юли
Jul 13, 2016 Семинар „Динамични системи и теория на числата’’, 19 юли
Jul 11, 2016 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", 12 и 13 юли, разпределение
Jul 11, 2016 Държавен изпит за ОКС "бакалавър", 12 и 13 юли, провеждане
Jul 08, 2016 За издържалите успешно Държавния изпит, м. юли 2016
Jul 07, 2016 Допълнително обучение по Математически анализ, подготовка за ДИ, спец. Математика, 8 юли
Jul 07, 2016 Допълнително обучение по Линейно оптимиране, подготовка за ДИ, спец. Математика, 8 юли
Jul 07, 2016 Записване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "бакалавър", 2016/17 уч.г.
Jul 06, 2016 Допълнително обучение по Алгебра, подготовка за ДИ, спец. Приложна математика, 10 юли
Jul 05, 2016 Временно спиране на СУСИ
Още новини...