Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Кандидатстудентски курсове по математика

ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.

От 10.01. 2015 г. започва съботно-неделен кандидатстудентски курс.

Конкурс за разработване на проекти за подпомагане на обучението във ФМИ, 2014/2015 уч.г.

С решение на Факултетния съвет на ФМИ е обявен конкурс за разработване на проекти, целящи създаване на средства (софтуерни системи и др.) за подпомагане на обучението във ФМИ. Конкурсът се организира в рамките на програма ЕОС за 2014/2015 уч.г.

Важни срокове

  • Подаване на формуляри за кандидатстване: от 05.01.2015 г. до 23.01.2015 г.
  • Оценяване и класиране на проектните предложения: до 23.02.2015 г.
  • Сключване на споразумения между Декана на ФМИ и ръководителите на класираните проекти: до 10.03.2015 г.
  • Отчитане на резултатите от работата по проектите: до 30.10.2015 г.

Повече информация - Формуляр за кандидатстване, Споразумение за изпълнение на проект, Критерии за оценяване на проектните предложения, може да намерите на страницата на конкурса, на сайта на ФМИ.

 

Document Actions
Новини
Dec 19, 2014 ОКС "бакалавър", зимна изпитна сесия, 2014/2015 уч. г.
Dec 17, 2014 За студентите от ОКС "бакалавър" и "магистър", заявки за изпити от минали години
Dec 16, 2014 Допълнително краткосрочно обучение по АГ за студентите от І-ви курс, спец. Математика, 19 декември
Dec 16, 2014 Конкурс за разработване на проекти за подпомагане на обучението във ФМИ, 2014/2015 уч.г.
Dec 16, 2014 Компютърна зала 320, ФМИ - обновена
Dec 15, 2014 Лекция на Онтотекст, "Онтотекст: от изкуствен интелект-специализация във ФМИ до водещ доставчик на Семантични бази данни", 17 декември
Dec 15, 2014 Официално откриване на обновената библиотека на ФМИ
Dec 15, 2014 Допълнително краткосрочно обучение по ДИС 1, І-ви курс, спец. Компютърни науки, 17 декември
Dec 14, 2014 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 16 декември
Dec 11, 2014 Допълнително обучение по Алгебра, СИ, 1 курс, 17 и 19 декември
Dec 11, 2014 Семинар по Оптимизация, 15 декември
Още новини