Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Прием във ФМИ 2017/2018 уч.г., ОКС "Бакалавър"

Подаване на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити втора сесия – до 19.05.2017 г. в информационния център на Ректората, сектор "Прием на студенти", всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и в офисите на фирми в страната.

Кандидатстудентски изпити във ФМИ:
втора сесия
Математика I, 10 юни, 14:00 и Математика II, 18 юни, 9:00.

Програми по Математика I и Математика II, примерни задачи, формиране на бал, полезна информация

Правилник за приемане на студенти в СУ "Св. Климент Охридски"

КСК'2017 за СУ "Св. Кл. Охридски"

Онлайн КСК'2017

Телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.
От 22 април 2017 г. започна нов съботно-неделен кандидатстудентски курс - Група 1; Група 2

 

Действия към документ
Новини
Apr 24, 2017 Заявки за изпити от минали години, лятна сесия, 2016/2017г. (магистри и бакалаври)
Apr 21, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата" , 25 април 2017
Apr 21, 2017 Нов съботно-неделен кандидатстудентски курс, 22 април 2017, провеждане
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Статистика и Емпирични методи, спец. "Информационни системи", 2 курс, 23 април 2017
Apr 21, 2017 Допълнително обучение по Геометрия, спец. "Информационни системи", 1 курс, 21 април 2017
Apr 20, 2017 Хонорувани преподаватели, договори за летен сем. 2016/17, срок 10 май 2017
Apr 20, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 22 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Apr 18, 2017 Лекция на проф. Петя Радева, Университета на Барселона, 21 април 2017
Apr 17, 2017 Допълнително обучение по ЕАИ, спец. КН, 1 курс, 2 поток, 5 група, 19 април 2017
Apr 11, 2017 Идентифициране на писмените работи, Математика I и Математика II (първа сесия), 19-21 април 2017
Apr 07, 2017 Семинар „Математическо моделиране”, 8 април 2017, 15-17, зала 501, ФМИ
Още новини...