Разпис

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, обучението през летния семестър на учебната 2020/2021 г. ще започне онлайн, през платформата за електронно обучение Moodle.
При подобряване на епидемичната обстановка в страната и след съответна заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията.
Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ!

за летен семестър на учебната 2020/2021 година
за зимен семестър на учебната 2020/2021 година