Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

  • На 02.12.2020 г. (сряда) от 17:00 часа в ВВВ (https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=qwgungsyg5oho...) ще се проведе допълнително обучение по "Дискретни структури" на тема: Булеви съответствия и теория на множествата. Лектор: Стефан Ангелов
  • На 22.11.2020 г. (неделя) от 11:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jsd-onod-iow) ще се проведе допълнително обучение по "Увод в програмирането" на тема "Булеви изрази, условни оператори, цикли, масиви". Лектори: Андон Денков и Веселин Тодоров
  • На 21.11.2020 г. (събота) от 16 часа в jitsi (https://meet.jit.si/AlgebraFMIDoneRight) ще бъде проведено допълнително обучение по Алгебра на тема: Комплексни числа, Матрици, Метод на Гаус,Базис, Ранг, ФСР. Лектор: Мирослава Владкова
  • На 15.11.2020 г. (неделя) от 13 часа в Google Meet (https://meet.google.com/nbn-wptf-muu?fbclid=IwAR2suzBPJD9lw0yd3dP_H5zasl...) ще бъде проведено допълнително обучение по Структури от данни на тема: Стек, Двойносвързан списък, Дървета. Лектор: Дамян Бойчев
  • На 08.11.2020 г. (неделя) от 14 часа в Google Meet (meet.google.com/wii-unwr-osh) ще бъде проведено допълнително обучение по Увод в програмирането на тема: Типове данни, Условни конструкции и Цикли. Лектори: Павел Денков и Владислав Цветанов