Изследователски групи

Във ФМИ съществуват няколко много силни научноизследователски групи в следните научни направления:

  • Математическа логика
  • Интелигентни системи
  • Адаптивни контекстно-зависими системи
  • Системи за разпознаване и обработка на знания
  • Финансова математика
  • Приложни игри
  • Високопроизводителни софтуерни архитектури
  • Високоскоростни изчисления