ЕОС наставници за специалност "Софтуерно инженерство"

За учебната 2017/2018 година

Академичен наставник: доц. д-р Александър Димов, aldi@fmi.uni-sofia.bg
Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Наставници:

 1. Александър Зарев, al94@abv.bg
  Приемно време: зала 200А, по предварителна уговорка по имейл
 2. Лиляна Видева, lovely_2@abv.bg
  Приемно време: по предварителна уговорка по имейл
 3. Мария Паскова, maria.paskova3@gmail.com
  Приемно време: понеделник, 12:00-13:00 часа, зала фрактална (ФМИ, етаж 5)
 4. Мерлин Мехмед, merlinmehmed17@gmail.com
  Приемно време: по предварителна уговорка по имейл
 5. Моника Петкова, mpp4@abv.bg
  Приемно време: по предварителна уговорка по имейл
 6. Наталия Хаджиева, nataliahadzhieva@gmail.com
  Приемно време: по предварителна уговорка по имейл

Съобщения

 • На 12.01.2018 г. (петък) от 18:00 до 22:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Интелигентни системи за специалност СИ, четвърти курс. Обучението ще бъде в зала 01 във ФМИ с лектор Борис Величков.
 • На 25.11.2017 г. (събота) от 12:00 до 15:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Интелигентни системи за специалност СИ, четвърти курс. Обучението ще е в зала 101 във ФМИ с лектор Борис Величков.