Научни БД – ISI, Scopus, …

Връзки към специализирани научни бази от данни и ръководства за работа с тях.

  • За достъп до SciVerse® Science Direct®  се ползва следният линк:
    sciencedirect.com
  • За достъп до SciVerse® Scopus®  се ползва следният линк:
    scopus.com
  • За достъп до Web of Knowledge се ползва следният линк:
    isiknowledge.com