Квалификационни програми

ФМИ провежда и обучения по специализирани програми на водещи световни фирми в областта на ИКТ. Повече подробности за всяка една програма, предлаганите курсове, методите на обучение и начините на заплащане могат да бъдат намерени на сайтовете на тези специализирани програми:

Сиско академия – https://cisco.uni-sofia.bg/

VMWare академия – https://vmware.uni-sofia.bg/

Майкрософт курсове -