ЕОС наставници за специалност "Компютърни науки"

За учебната 2022/2023 година

Приемно време: по предварително уговорка по имейл

Академичен наставник: гл. ас. д-р Георги Георгиев, skelet@fmi.uni-sofia.bg

Наставници: