Справочник по математика

Съгласно решение на Академическия съвет на СУ "Св. Климент Охридски" единственото помагало, което кандидат-студентите могат да ползват по време на изпита по математика в Софийския университет, е Справочник на ФМИ, издаден през 2007 г.

Справочникът може да бъде закупен в книжарницата на ФМИ (София, бул. "Джеймз Баучер" 5).