Отдел "Студенти"

приемно време:  
9:30 – 12:00, 13:30 - 16:30
studenti@fmi.uni-sofia.bg
тел. +359 2 8623 483

Инспектор   

ИРЕН ВАТЕВА
ivateva@fmi.uni-sofia.bg

кабинет: ФМИ-220 
тел. +359 2 8161 545
ОКС „Магистър“
ОКС „Бакалавър“, специалности: 
Информационни системи
Математика и информатика /редовно и задочно обучение/

Инспектор   

МИХАЕЛА ДИЛОВА
dilova@fmi.uni-sofia.bg

кабинет: ФМИ-221
тел. +359 2 8161 542
ОКС „Бакалавър“, специалности: 
Софтуерно инженерство
Информатика
Математика

Инспектор   

РУМЯНА ЦАНКОВА
rrcankova@fmi.uni-sofia.bg

кабинет: ФМИ-220
тел. +359 2 8161 545
ОКС „Бакалавър“, специалности: 
Компютърни науки
Приложна математика 
Анализ на данни
Статистика