Допълнителни обучения за специалност "Софтуерно инженерство"

  • На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 207-ФЗФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 3 и 5. Лектор: Борислав Карапанов.
  • На 28 ноември 2019 г. (четвъртък) от 16:00 часа в зала 604-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 1 и 2. Лектор: Манол Джамбазов.
  • На 26 ноември 2019 г. (вторник) от 18:00 часа в зала 601-ФХФ, ще се проведе допълнително обучение по "Алгебра" за специалност "Софтуерно инженерство", групи 4 и 6. Лектор: Марина Дамянова.
  • На 8 ноември 2019 г. (събота) от 14:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по "Увод в програмирането" за специалност "Софтуерно инженерство". Лектор: Мартин Илиев.