Допълнителни обучения за специалност "Софтуерно инженерство"

  • На 9 декември 2021 г. (четвъртък) от 12:00 до 16:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=7477) ще се проведе допълнително обучение по ДИС за предстоящото контролно на първи курс. Ще има и запис. Лектор: Стоян Апостолов