Допълнителни обучения за специалност "Софтуерно инженерство"

  • На 9 февруари 2022 г. (сряда) от 13:00 часа в системата Мудъл (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=228924) ще се проведе втората консултация за изпита по ДИС. Желателно е да подготвите въпроси и задачи, които искате да бъдат обсъдени по време на консултацията. Лектор: Стоян Апостолов
  • На 30 януари 2022 г. (неделя) от 14:00 до 17:00 часа в системата Мудъл (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=228924) ще се проведат допълнително обучение и консултации за изпита по ДИС. Ще има и запис. Лектор: Стоян Апостолов
  • На 29 януари 2022 г. (събота) от 11:00 до 15:00 часа в системата Мудъл (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=228924) ще се проведат допълнително обучение и консултации за изпита по ДИС. Ще има и запис. Лектор: Стоян Апостолов
  • На 9 декември 2021 г. (четвъртък) от 12:00 до 16:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=7477) ще се проведе допълнително обучение по ДИС за предстоящото контролно на първи курс. Ще има и запис. Лектор: Стоян Апостолов