Допълнителни обучения за специалност "Софтуерно инженерство"

  • На 1 септември 2021 г. от 13:00 в Google Meet (https://meet.google.com/bfn-nwsd-ffc) ще се проведе допълнително краткосрочно обучение за Държавен изпит, по дисциплината Анализ на софтуерните изисквания. Лектор: проф. д-р Олга Георгиева
  • На 30 август 2021 г. от 14:00 в MS Teams (https://bit.ly/3zmjggz) ще се проведе допълнително краткосрочно обучение за Държавен изпит, по дисциплината Управление на качеството. Лектор: доц. д-р Десислава Петрова-Антонова
  • На 26 ноември 2020 г. (четвъртък) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/tko-xgma-wdj) ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Алгебра за студентите от специалност Софтуерно инженерство, 1 курс 1-ви поток. Лектор: Стоян Апостолов
  • На 25 ноември 2020 г. (сряда) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ecq-mowi-pwg) ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Алгебра за студентите от специалност Софтуерно инженерство, 1 курс 2-ри поток. Лектор: Стоян Апостолов