Връзки с индустрията

Факултетът по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ поддържа дългогодишна традиция в осъществяването на тясно сътрудничество с водещи компании от IT индустрията и телекомуникационния сектор в България. 

Партнираме си с над 70 фирми в България: SAP Laps Bulgaria, Uber Bulgaria, VMware Bulgaria, Nemetschek Bulgaria, А1 България, Musala Soft, EPAM България и много други. Пълния списък може да видите тук.

Сътрудничеството ни с фирмите може да се раздели на три категории:

  • подпомагане на учебната и/или научно-изследователската дейност;
  • участие във важни събития на ФМИ (като откриване на учебната година, Форум на кариерното развитие, атестации, хакатон и други);
  • подпомагане на материално-техническата база на факултета.

Вече няколко компании направиха дарения за подобряване на учебните условия във ФМИ през последните 5 години: залите 03, 200, 305, 306 „Аристотел“, 313, 314, 320, 321, пространството зад зала 200, както и стаята на Факултетния студентски съвет са ремонтирани със средства на нашите партньори. Унистрой АД извърши висококачествена хидроизолация на външните стени на сградата на факултета.

Зала №

Дарител

Година

323

Milestone

2022

Коридори ет. 2

Melon

2021

313

MentorMate

2021

321

A1

2020

Стая на ФСС

Dreamix

2020

Пространството зад зала 200

Uber

2019

R&IoT

SAP Labs

2019

200

SAP Labs

2019

305

FactSet

2018

320

SAP Labs

2018

306 Aristotle

VMware

2016

03

Novarto

2016

Даренията под формата на техническо оборудване биват:

  • компютърни конфигурации, монитори, лаптопи (DXC, EPAM, Experian, MentorMate, SAP Labs Bulgaria, Technopolis/Praktiker);
  • безжична интернет мрежа (VMware Bulgaria); 
  • Wi-Fi оборудване и осветление (SAP Labs Bulgaria); 
  • проектори (Hitachi Solutions);
  • учебни дъски, работни маси и столове (Chaos Software, Mention, MentorMate, SAP Labs Bulgaria);
  • цифрова копирна машина (фондация „Проф. Джон Атанасов“); 
  • осветителни тела за парка пред ФМИ (Musala Soft, SAP Labs Bulgaria)

От 2022 г. EPAM България е основен партньор на най-новата бакалавърска програма във Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски“, а именно по специалността „Анализ на данни“. Подкрепата на EPAM към Факултета се изявява в няколко основни направления. Това са менторство и подготовка на бъдещите кадри, безвъзмездно предоставяне на материална подкрепа и стипендии, както и сътрудничество с преподаватели с цел изграждане на по-добра среда за иновации. Повече информация за партньорството можете да намерите тук.

Анимирано представяне на даренията към ФМИ по години може да видите тук.