Програма Еразъм+

Факултетен координатор
доц. д-р Елисавета Гурова
кабинет: ФМИ-208, тел.: +359 2 8161 574
elis@fmi.uni-sofia.bg

Административен координатор програма Еразъм+ за ФМИ
Стефка Близнева
кабинет: ФМИ-203, тел.: +359 2 8161 589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg