Наградени студенти, 2018 г.

Наградата „Академик Борислав Боянов“ за 2018 г.
  • се присъжда на  Киприан Стоянов Бербатов, студ. 4-ти курс, спец. „Приложна математика“.
Наградите „130 години Софийски университет“ се присъждат на:
 • Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика:
  Емилиян Иванов Рогачев
  , студент 3-ти курс, специалност „Приложна математика“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС “Бакалавър“ и ПН 4.5. Математика - Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.5. Математика.
 • Награда за изявен студент от ОКС „Бакалавър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  Антон Детелинов Чернев, студент 2-ри курс, специалност „Компютърни науки“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” за студент от ОКС „Бакалавър“ и ПН 4.6. Информатика и КН.
 • Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.5. Математика
  Марин Владимиров Генов, магистър от МП „Динамични системи и теория на числата“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” на студент от ОКС “Магистър“ и ПН 4.5. Математика. 
 • Награда за изявен студент от ОКС „Магистър“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  Владислав Валериев Харалампиев, редовен докторант в ДП „Компютърни науки“ – Алгоритми и сложност – носител на наградата „130 години Софийски университет” за докторант от докторска програма по ПН 4.6. Информатика и КН.
 • Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.5. Математика
  Стоян Райчев Апостолов, студент в МП „Оптимизация“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” на студент от ОКС “Магистър“ и ПН 4.5. Математика.
 • Награда за изявен докторант в ОНС „Доктор“, направление 4.6. Информатика и компютърни науки
  Анастасиос Георгиос Папапостолу, редовен докторант в ДП „Изчислителни системи“ – носител на наградата „130 години Софийски университет” на докторант от докторска програма по ПН 4.6. Информатика и КН