Лаборатория "Информационно обслужване"

ПРОФ. КРАСЕН СТЕФАНОВ
ръководител на ЛИО
стая 213, тел. +359 2 8161 535
krassen@fmi.uni-sofia.bg 

ЗОРНИЦА ЯКОВА
зам-ръководител на ЛИО
стая 213, тел. +359 2 8161 535
yakova@fmi.uni-sofia.bg 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
главен специалист, компютърни системи
стая 312, тел. +359 2 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

КУЗМА КУЗМОВ
главен специалист, планиране и информационни технологии
стая 318, тел. +359 2 8161 534
kouzma@fmi.uni-sofia.bg

АТАНАС ГЕОРГИЕВ
главен специалист, планиране и информационни технологии
стая 402, тел. +359 2 8161 572
atanas@fmi.uni-sofia.bg

МИТКО ЯНЧЕВ
главен специалист, координатор информационни технологии
администратор на ИС "СУСИ-4" , "Авторите" за ФМИ и Научен портал на СУ
стая 317, тел. +359 2 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg 

АЛЕКСАНДЪР КАСЪРОВ
системен администратор
стая 312, тел. +359 2 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

АНГЕЛ АНГЕЛОВ
системен администратор
стая 312, тел. +359 2 8161 566

ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ
системен администратор
стая 312, тел. +359 2 8161 566
irosenov@uni-sofia.bg

ТАНЯ ХАДЖИИВАНОВА
системен администратор
стая 318, тел. +359 2 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

Бюро за oбслужване към ЛИО

helpdesk@fmi.uni-sofia.bg
https://helpdesk.fmi.uni-sofia.bg/
стая 115, тел. +359 2 8161 511

ДАФИНКА МИТЕВА
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

ЕЛИЦА ПЕЛТЕКОВА
системен администратор (компютърни лаборатории във ФМИ)
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg