Лаборатория "Информационно обслужване"

ПРОФ. КРАСЕН СТЕФАНОВ
ръководител на ЛИО
кабинет: ФМИ-213, тел. +359 2 8161 535
krassen@fmi.uni-sofia.bg 

ПРОФ. МИЛЕН ПЕТРОВ
ръководител на ЛИО
кабинет: ФМИ-402
milenp@fmi.uni-sofia.bg 

Сектор "Информационни системи и услуги" (ИСУ)

ЗОРНИЦА ЯКОВА
ръководител на сектор ИСУ
кабинет ФМИ-213, тел. +359 2 8161 535
yakova@fmi.uni-sofia.bg 

МИТКО ЯНЧЕВ
експерт проектиране и програмиране
кабинет: ФМИ-317, тел. +359 2 8161 766
yanchev@fmi.uni-sofia.bg

ТАНЯ ХАДЖИИВАНОВА
експерт информационно осигуряване
кабинет: ФМИ-318, тел. +359 2 8161 534
tanya@fmi.uni-sofia.bg

Сектор "Системна и мрежова администрация" (СМА)

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ
ръководител на сектор СМА
кабинет: ФМИ-312, тел. +359 2 8161 566
vladog@fmi.uni-sofia.bg 

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ
главен експерт администриране на системи
кабинет: Блок 2-226А
a.todorov@fmi.uni-sofia.bg

АЛЕКСАНДЪР КАСЪРОВ
експерт администриране на системи
кабинет: ФМИ-312, тел. +359 2 8161 566
akasurov@fmi.uni-sofia.bg

СТОЯН ЦВЕТКОВ
системен администратор
кабинет: ФМИ-312, тел. +359 2 8161 566
sstsvetkov@uni-sofia.bg 

д-р НИКОЛАЙ ШЕГУНОВ
системен администратор
кабинет: ФМИ-312, тел. +359 2 8161 566
nshegunov@fmi.uni-sofia.bg

Сектор "Електронно и дистанционно обучение" (ЕДО)

АТАНАС ГЕОРГИЕВ
ръководител на сектор ЕДО
кабинет: ФМИ-402, тел. +359 2 8161 572
atanas@fmi.uni-sofia.bg

д-р ДАФИНКА МИТЕВА
експерт информационно осигуряване електронно обучение
кабинет: ФМИ-115, тел. +359 2 8161 511
dafinca@fmi.uni-sofia.bg

д-р ЕЛИЦА ПЕЛТЕКОВА
експерт информационно осигуряване електронно обучение
кабинет: ФМИ-115, тел. +359 2 8161 511
epeltekova@fmi.uni-sofia.bg

РУМЯНА ДРАГАНОВА
експерт информационно осигуряване и електронно обучение
draganova@fmi.uni-sofia.bg

Бюро за обслужване към ЛИО

helpdesk@fmi.uni-sofia.bg
https://helpdesk.fmi.uni-sofia.bg/
кабинет: ФМИ-115, тел. +359 2 8161 511