Курсове за допълнителна професионална квалификация

За придобиване на следдипломна професионална квалификация

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна професионална квалификация за учители профилирана подготовка по информатика и ИТ с възможност за повишаване на професионално-квалификационната си степен (ПКС).

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по ..."

Наредба №15 от 22 юли 2022 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Необходими документи:

  • Заявление за участие в обучението и копие от дипломата за завършено висше образование (с приложението)
  • Копие от дипломата за завършено висше образование /с приложението/
  • Копие от банковия документ, с който е преведена съответната сума

Подаване на документи:

  • По електронната поща - на адреса на лицето за контакт на съответния курс, посочено по-долу. 

Професионални квалификации за 2022/2023 учебна година: