Учител по информатика и информационни технологии

Едногодишно обучение

Форма на обучение: очно-задочна, групова форма, като учебните занятия са предимно събота, неделя и по време на ученическите ваканции
Целева група: математици, информатици, физици, инженери, архитекти, учители
Ръководител: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg
Лице за контакт: доц. д-р Ангел Ангелов, aangelov@fmi.uni-sofia.bg

Повече информация за обучението

Учебен план