Преподавателска мобилност

Стартира кампанията за преподавателска мобилност по програма Еразъм+, Програмни държави, 2019/2020 академична година. За ФМИ се одобрени четири броя места за преподавателска мобилност с цел преподаване..

Кандидатства се със заявление: мобилност с цел преподаване.

Допълнителни изисквания на ФМИ:

  • Добавят се допълнителни изисквания към преподавателите от ФМИ, съгласно чл. 22, т.1, а) от ВПРЗ на СУ: Положителна атестация и липса на дисциплинарни наказания, за всеки от кандидатите.

Документите за кандидатстване се подават в срок до 25.10.2019 г. в кабинет 203, ФМИ.

 За въпроси: Стефка Близнева, blizneva@fmi.uni-sofia.bg