Преподавателска мобилност

Факултетът по математика и информатика разполага с три места за преподавателски мобилности (обучение и/или преподаване) по програма Еразъм +.

Критериите за селекция и допустимост на кандидатите може да видите в писмото от Международен отдел. При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Кандидатства се:

  1. със заявление с цел обучение
  2. или със заявление с цел преподаване 

Документите се подават в стая 203.

Крайният срок за кандидатстване е 13.10.2017 г.